Monthly Archives

August 2022

Nhận xét truyện Mộng Dục

Lâm Vĩnh Túc chứa giọng cao trong, ngón tay eo hẹp dài chỉ về phía người nhà quý ông kia. "Tôi mong hắn dịch vụ tôi đêm nay." "Được. Chúng tôi sẽ dùng cho cô đêm nay." Vừa nói, ánh nhìn hắn vừa chăm chú quan sát vào Lâm Vĩnh Túc, khóe môi