1 Comment
  1. tuan khanh says

    ghép đàn như thế có cần đánh dấu ko ad, mình sợ lẫn lộn như thế,khó theo dõi rồi sau này phối bị trùng huyết klo ạ

Leave A Reply

Your email address will not be published.