1 Comment
  1. Bok Eun says

    Àn -nhon ,mh nghĩ bn nên làm chi tiết hơn
    Vd:mở đầu giới thiệu nhân vật
    Cốt truyện,búp bê tên gì?
    Cô bé tên gì…v..v

Leave A Reply

Your email address will not be published.