Người khuyết tật vẫn là nghệ nhân đồ gia dụng | VTC

0VTC | Người khuyết tật, đúng như khẩu hiệu “Tàn nhưng không phế’, họ vẫn đóng góp cho đời nhiều sản phẩm đồ dùng, vật dụng có ý nghĩa và còn lấy tiền mình có được để ủng hộ người khác.

Nguồn: https://gommap.org/

Xem thêm bài viết khác: https://gommap.org/category/thiet-bi/

Leave A Reply

Your email address will not be published.