2 Comments
  1. Tan Chau says

    Lâu lắm rồi mới thấy cảnh cắt lúa như vầy, nhớ quê quá

  2. việt nam racing boy says

    Máy yanmar 70 sao giống máy yanmar 82z

Leave A Reply

Your email address will not be published.