3 Comments
  1. Đinh Hung says

    Con lậy mẹ chuối chiên

  2. Ngocanh Pham says

    … nghĩ đó là "su hào" chứ… ?

  3. Vũ Lê Hoàng says

    ngọn

Leave A Reply

Your email address will not be published.