3 Comments
  1. huy hùng phạm says

    hỏng công tắc chị ơi

  2. _trash24_ says

    đểu vcl :)) nhà t dùng 16 năm chưa hỏng :))

  3. Nguyênfhêsang Nguyên says

    Quá xạo

Leave A Reply

Your email address will not be published.