2 Comments
  1. Duc NguyenVan says

    99,99% không phải là con số khoa học. Nó đã trở thành 1 danh từ trong mọi hoạt động quảng cáo sản phẩm.

  2. Thanh Chi says

    Giá bn nhỉ?

Leave A Reply

Your email address will not be published.