1 Comment
  1. Lien Thanh Industry says

    Anh giản đúng là may mắn thật, lần nào có trò như này cũng trúng luôn.

Leave A Reply

Your email address will not be published.