21 Comments
 1. Minh Tùng Nguyễn says

  bạn cho hỏi bài này source nó nằm khúc nào không ,mình mới tim hiểu không biết source ad gửi nằm khức nào ,nhiều quá

 2. Bình Nguyễn says

  uka sao mình làm giống mà ấn nút nó ko có tác dụng gì, giá trị luôn bằng 0 giữa dòng đời bất biến @@

 3. quan le says

  cái ảnh đèn sáng , tắt dùng cái j thế a?

 4. Robot cho mọi người says

  Có ai bối rối vì cái thư viện k biết nạp file ở đâu k

 5. Minh Chánh Nguyễn says

  Ngược lại thì làm sao bạn, ví dụ làm sao để esp8266 gửi giá trị lên cơ sở dữ liệu, làm s để áp nhận và hiển thị, thanks

 6. Khan Duy says

  Có sử dụng đc mạng internet k bạn

 7. Minh Vũ Nguyễn says

  mình muốn gửi cái mảng lên lưu lại và lấy về khi cần thì sao ạ, mỗi lẫn mảng mỗi khác và cần lưu lại ?

 8. tran teo says

  ad ơi vậy khi điện thoại mất mạng thì đèn còn sáng ko

 9. Xuan Ky Automation says

  ah minh thay rồi, bên dưới. cảm ơn bạn nhiều

 10. Xuan Ky Automation says

  Chào bạn, Bạn có thể share File.Ino dùm mình nhé , cảm ơn bạn nhiều

 11. Nguyen Thien Hai says

  Arduino: 1.8.4 (Windows 7), Bo mạch:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"

  GuiDuLLieuThingSpeak:42: error: stray '357' in program

  }

  ^

  GuiDuLLieuThingSpeak:42: error: stray '273' in program

  GuiDuLLieuThingSpeak:42: error: stray '277' in program

  exit status 1
  stray '357' in program

  This report would have more information with
  "Show verbose output during compilation"
  option enabled in File -> Preferences.

 12. Nguyen Thien Hai says

  Lỗi này là gì a ơi
  exit status 1
  stray '357' in program

 13. Ngoc Hoang Tuan says

  chào ad nhờ AD giúp đỡ tý ạ: " em đang kết nối arduino với appinventor thông qua module ESP-01, để nhận thông báo trên Appinventor" xin ad giúp đỡ ạ. Gmail: [email protected]gmail.com

 14. Hùng Hữu says

  bạn ơi cho mk hỏi cái phần FIREBASE_HOST lấy ở đâu vậy

 15. huy gia says

  bạn ơi cho mình hỏi h muốn hồi tiếp trở lại ví dụ như bấm bật mà cái role nó cháy led ko mở thì muốn nó phải hồi lại làm như thế nào nhỉ

 16. Huy Phạm says

  chào a, nếu e dùng arduino Uno R3 kết nối với modul wifi ESp 8266 v1 thì sữa code thê nào ạ.
  E cảm ơn nhiều !

 17. Văn An Nguyễn says

  String giatri = Firebase.getString("led1"); //ngay chỗ getString(" "); điền giá trị nào v bn

 18. Văn An Nguyễn says

  sao esp ko kết nối dc với firebase ad ơi,ad coi hộ lại cái code ạ

 19. Hoàng Văn Thái says

  Chào ad, hiện tại máy điện thoại của em là máy có android 4.2 vậy muốn cài đặt trức tiếp cho điện thoại từ máy tính thì cách nào đơn giản và an toàn nhất ạ! Em cảm ơn

 20. Elnino IOT says

  #include <ESP8266WiFi.h>

  #include <FirebaseArduino.h>

  #define FIREBASE_HOST "thongtin-31609.firebaseio.com" //Host Firebase

  #define FIREBASE_AUTH "dngAlgLRvLwUkfwluhnQYxZ3mZJGPTM5xPELWOa3" //Auth Token Firebase

  const char* ssid = "SmartElnino"; //Tên Wifi

  const char* password = "17121996"; //Mật khẩu Wifi

  int i = 0;

  char dulieu[5];

  ////////////////////////////////SETUP/////////////////////////////////////

  void setup() {

  pinMode(D0, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);

  WiFi.begin(ssid, password); //Bắt đầu kết nối Wifi

  delay(500);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

  delay(500);

  Serial.println("…");

  }

  Serial.println("Connected");

  Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH); //Kết nối với cơ sở dữ liệu firebase

  }

  //Kiểm tra NodeMCU đã kết nối tới Firebase chưa

  void kiemtra_online()

  {

  i++;

  sprintf(dulieu, "%d", i);

  Firebase.setString("online", dulieu); //Gửi dữ liệu lên Firebase

  }

  //Chương trình điều khiển thiết bị

  void dieukhien()

  {

  String data = Firebase.getString("Device"); //Nhận dữ liệu từ Firebase, tại trường có tên là "Device"

  if (data == "1")

  {

  Serial.println("Device ON");

  digitalWrite(D0, HIGH); //Bật

  Firebase.setString("Device", "None");

  }

  else if (data == "0")

  {

  Serial.println("Device OFF");

  digitalWrite(D0, LOW); //Tắt

  Firebase.setString("Device", "None");

  }

  }

  //Chương trình đọc trạng thái của thiết bị

  void trangthai()

  {

  if (digitalRead(D0) == 0) //Trạng thái OFF

  {

  Firebase.setString("Status", "OFF");

  }

  else if (digitalRead(D0) == 1) //Trạng thái ON

  {

  Firebase.setString("Status", "ON");

  }

  }

  ///////////////////////////CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH/////////////////////////////////

  void loop() {

  kiemtra_online();

  dieukhien();

  trangthai();

  delay(1000);

  }

 21. Hùng Nguyễn says

Leave A Reply

Your email address will not be published.