3 Comments
  1. Mạnh HVM says

    Có thằng vì nó mà tay trắng luôn đó.mày mà được vậy mày chơi liên tục 1 tháng xem.đảm bảo mày mất gấp trăm lần số tiền mày trúng.

  2. Tan Soj says

    Khó ăn lắm

  3. Park Sozii A.R.M.Y•ONCE says

    0:13 Cũng khă là đẹp trai

Leave A Reply

Your email address will not be published.